Չարենցավան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Դ.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Դ=ԱxԲxԳ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը 0
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9001351015343000Միանվագ3000 Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9001351013285000Միանվագ5000 Ընտրել
1138 ժգ) համայնքի տարածքում գտնվող խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար. 90013510157560000 60000 Ընտրել
1139 ժա) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900135101179200000Տարեկան200000 Ընտրել
1140Ա ա) Համայնքի տարածքում առևտրի օբյեկտներ ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  25000Տարեկան5000-50000 Ընտրել
1141 ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար  5000Տարեկան5000 Ընտրել
1143 ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար  0 0 Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90013510140110000Տարեկան10000 Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90013510134450000Տարեկան50000 Ընտրել
1152 ա) Քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մասին քաղաքացիներին կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական կացության ակտերում կատարված գրառումներում փոփոխություններ, լրացումներ, ուղղումներ կատարելու և վերականգնման կապակցությամբ վկայականներ տալու համար 90013510103950000Միանվագ50000 Ընտրել
1134Ա Գա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար մինչև 20քմ /ոչ հիմն.շին./  3000Միանվագ3000 Ընտրել
1137Ա ա) Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  8000Եռամսյակային0-10001 Ընտրել
1137Է Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  8000Եռամսյակային0-10001 Ընտրել
1142Բ բ) Թունդ ալկոհոլ.(սպիրտի պարուն.մինչև 20 և ավելի ծավալային տոկոս) խմիչքի համար  3500Ամսական3500 Ընտրել
1142Ա ա) Համայնքի տարածքում ալկոհոլ.սպիրտի պարուն.մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար  2000Ամսական2000 Ընտրել
1140Բ բ) Համայնքի տարածքում հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտների ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  50000Տարեկան25000-100000 Ընտրել
1149 ՀՀ համայնքների խորհրդանիշերը (զինանշան, անվանում և այլն), որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան, ապրանքների արտադրության, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գործընթացներում օգտագործելու թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար 900135101591100000Տարեկան100000 Ընտրել
1137Բ բ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  10500Եռամսյակային10001-13001 Ընտրել
1137Գ գ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 50-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  13500Եռամսյակային13001-20001 Ընտրել
1137Դ դ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 100-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  20500Եռամսյակային20001-25001 Ընտրել
1137Ե ե) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 200-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  25500Եռամսյակային25001-45001 Ընտրել
1137Զ զ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  50000Եռամսյակային45001-100001 Ընտրել
1137Ը Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  10500Եռամսյակային10001-13001 Ընտրել
1137Թ Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 50-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  13500Եռամսյակային13001-20001 Ընտրել
1137Ժ ժ) Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 100-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  20500Եռամսյակային20001-25001 Ընտրել
1137Ի Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 200-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  25500Եռամսյակային25001-45001 Ընտրել
1137Լ Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  50000Եռամսյակային45001-100001 Ընտրել
1140Գ գ) Համայնքի տարածքում բաղնիքների (սաունաների) ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  200000Տարեկան200000-500000 Ընտրել
1140Դ դ) Համայնքի տարածքում խաղատների ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  500000Տարեկան500000-1000000 Ընտրել
1140Ե ե) Համայնքի տարածքում շահումով խաղերի ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  250000Տարեկան250000-500000 Ընտրել
1140Զ զ) Համայնքի տարածքում վիճակախաղերի ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  100000Տարեկան100000-150000 Ընտրել
1148Ա ա) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար մինչև 26քմ  5000Եռամսյակային0-5001 Ընտրել
1148Բ բ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 26քմ-իվ մինչև 50քմ  6000Եռամսյակային5001-10001 Ընտրել
1148Գ գ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 50քմ-ից մինչև 100քմ  11000Եռամսյակային10001-15001 Ընտրել
1148Դ դ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 100քմ-ից մինչև 200քմ  16000Եռամսյակային15001-20001 Ընտրել
1148Ե ե) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 200քմ-ից մինչև 500քմ  30000Եռամսյակային20001-30001 Ընտրել
1148Զ զ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 500քմ և ավել  50000Եռամսյակային30001-50001 Ընտրել
1142Գ գ) Համայնքի տարածքում սոցիալական գովազդի համար  0 0 Ընտրել
1142Դ դ) Համայնքի տարածքում այլ արտաքին գովազդի համար  1500Ամսական1500 Ընտրել
1142Ե ե) Համայնքի տարածքում դատարկ գով.վահանակների համար՝ համայնքի վարչ.տարածքում այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար  375Ամսական375 Ընտրել
1142Զ զ) Համայնքի տարածքում եթե այլ արտ.գովազդ տարած.գովազդակիրը տեղաբաշխ. և տարածել է իր կազմ. գովազդը  150Ամսական150 Ընտրել
1148է է) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար մինչև 26քմ /ոչ հիմն.շին.ներսում/  1000Եռամսյակային0-1001 Ընտրել
1148Ը ը) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 26քմ-իվ մինչև 50քմ /ոչ հիմն.շին.ներսում/  2000Եռամսյակային1001-2001 Ընտրել
1148Թ թ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 50քմ-ից մինչև 100քմ /ոչ հիմն.շին.ներսում/  11000Եռամսյակային10001-15001 Ընտրել
1148Ժ դ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 100քմ-ից մինչև 200քմ /ոչ հիմն.շին.ներսում/  8000Եռամսյակային4001-8001 Ընտրել
1148Ի ի) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 200քմ-ից մինչև 500քմ /ոչ հիմն.շին.ներսում/  15000Եռամսյակային8001-15001 Ընտրել
1148Լ լ) համայնքի վարչական տարածքում, համայնքային կանոններին համապատասխան, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 500քմ և ավել /ոչ հիմն.շին.ներսում/  25000Եռամսյակային15001-250014 Ընտրել
1132Ա ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների մինչև 300քմ անհատ.բն., այդ թվում՝ այգ(ամառ.) տների, ինչպես նաև 200քմ հաս.ևարտադր.նշ. շենք.և շինություն.համար  15000Միանվագ15000 Ընտրել
1132Բ բ) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար 200-ից մինչև 500քմ  30000Միանվագ30000 Ընտրել
1132Գ գ) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար 500-ից մինչև 1000քմ  50000Միանվագ50000 Ընտրել
1132Դ դ) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար 1000-ից մինչև 3000քմ  50000Միանվագ50000 Ընտրել
1132Ե ե) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար 3000-ից և ավելի քմ  100000Միանվագ100000 Ընտրել
1134Բ Գբ) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար 20 և ավելի քմ /ոչ հիմն.շին./  5000Միանվագ5000 Ընտրել