Այսօր: Երեքշաբթի, 23 Հուլիսի 2024թ.
Չարենցավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 137
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 63
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

Զեկ. ԳԱՅԱՆԵ ԱՖՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Չարենցավան ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2019 թվականի N_
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի ԹԻՎ 87-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասի դրույթներով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»օրենքի34-րդ հոդվածով՝

1. Չարենցավան համայնքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Չարենցավան համայնքի 2019 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 87-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) Հաստատվածբյուջեիվարչականմասի` 

ա. 7422 «Վարչականգանձումներ»-ի՝

աաՀամայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ» հոդվածի «75134,9» թիվը փոխարինել «66477,5» թվով,

աբՏեղականվճարներ»-իհամայնքայինենթակայությանմանկապարտեզների հոդվածի՝ «65650,0» թիվը փոխարինել «60036,0» թվով,

ագ. «Տեղականվճարներ»-իհամայնքայինենթակայությանարտադպրոցականկրթությանհիմնարկներ  հոդվածի՝ «36900,0» թիվը փոխարինել «34774,0» թվով,

ադ. «Տեղականվճարներ»-իջրմուղկոյուղուհամար հոդվածի՝ «5000,0» թիվը փոխարինել «4600,0» թվով,

աե. «Տեղականվճարներ»-իտեղականինքնակառավարմանմարմիններիծառայություններիհամար հոդվածի՝ «700,0» թիվը փոխարինել «413,0» թվով,

2) Համայնքիբյուջեիծախսերիվարչականմասումկատարելհետևյալփոփոխությունները.

ա.0911 «Նախադպրոցականկրթություն» - ի 4511 «Սուբսիդիաներոչֆինանսականպետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկհաշվի «293024,5» թիվը փոխարինել «292324,5» թվով՝

աա.  Չարենցավան քաղաքի «Զանգակ» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «26154.0» թիվը փոխարինել «26654.0» թվով,

աբ.   Չարենցավան քաղաքի ԱնդրանիկԳրիգորյանիանվան «Ծիծեռնակ» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «66404.0» թիվը փոխարինել «68304.0» թվով,

ագ.  Չարենցավան քաղաքի «Հեքիաթ» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «33818.0» թիվը փոխարինել «32818.0» թվով,

ադ.  Չարենցավան քաղաքի «Լուսաբաց» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «31960.0» թիվը փոխարինել «27760.0» թվով,

աե.Չարենցավան քաղաքի «Հրաշք» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «71030.0» թիվը փոխարինել «72500.0» թվով,

ազ.Չարենցավան համայնքի «Ալափարսգյուղիմանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «20787.0» թիվը փոխարինել «21227.0» թվով,

աէ.Չարենցավան համայնքի «Արզականգյուղիմանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «19907.0» թիվը փոխարինել «20097.0» թվով,

բ. 0951 «Արտադպրոցականկրթություն» - ի 4511 «Սուբսիդիաներոչֆինանսականպետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկհաշվի «228859,8» թիվը փոխարինել «223689,8» թվով,

բա. Չարենցավան քաղաքի «Մանկապատանեականստեղծագործությանկենտրոն» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «13676,0» թիվը փոխարինել «14376.0» թվով,       

բբ.Չարենցավան քաղաքի «Ա. Մանուկյանիանվանմանկապատանեականմարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «60020,8» թիվը փոխարինել «49220,8» թվով,

բգ. Չարենցավան քաղաքի «Ա. Խաչատրյանիանվանմանկականերաժշտականդպրոց» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «71124.0» թիվը փոխարինել «72704.0» թվով,

բդ.Չարենցավան քաղաքի «Գառզուիանվանարվեստիդպրոց» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «70624.0» թիվը փոխարինել «73424.0» թվով,

բե.Չարենցավան համայնքի «Արզականգյուղիարվեստիդպրոց» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «13415.0» թիվը փոխարինել «13965.0» թվով

գ. 0161 Չարենցավանհամայնքի «Մշակույթ» ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներոչֆինանսականպետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկհաշվի «73040,0» թիվը փոխարինել «72840,0» թվով,

դ. 0511 Չարենցավանհամայնքի «ՄաքուրՉարենցավան» ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներոչֆինանսականպետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկհաշվի «103571,0» թիվը փոխարինել «95571,0» թվով,

ե.  0821 Չարենցավանհամայնքի «Քաղաքայինգրադարան» ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներոչֆինանսականպետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկհաշվի «19347,0» թիվը փոխարինել «18647,0» թվով,

զ. 06-1-1 «Բնակարանային շինարարություն»       - ի 4521 «Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ hամայնքային) ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «8386,2» թիվը փոխարինել«6386.2»թվով,

է. 0133 ՔԿԱԳպատվիրակվածլիազորությունների՝

էա. 4111 «Աշխատողներիաշխատավարձերևհավելավճարներ» սինթետիկ հաշվի «4899,75» թիվը փոխարինել «5048.116» թվով,

էբ. 4212 «Էներգետիկ ծառայություններ»  սինթետիկհաշվի «150.0» թիվըփոխարինել «90,0» թվով,

էգ. 4213 «Կոմունալ ծառայություններ»  սինթետիկհաշվի «25.0» թիվըփոխարինել «0» թվով,

էդ. 4214 «Կապի ծառայություններ»  սինթետիկհաշվի «206,4» թիվըփոխարինել «128,634» թվով,

ը. 0111 «Չարենցավանի համայնքապետարանի պահպանման ծախսեր» -ի՝

ըա.  4212 «Էներգետիկ ծառայություններ»  սինթետիկհաշվի «16050.0» թիվըփոխարինել «17750,0» թվով,

թ.    0824 «Այլմշակութայինկազմակերպություններ» - ի 4239 «Ընդհանուրբնույթիհամայնքայինայլծառայություններ» սինթետիկ հաշվի «5000,0» թիվը փոխարինել «2800,0» թվով,

 

 

 

ժ.0421  «Գյուղատնտեսություն»-ի 4657 «Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ» սինթետիկհաշվինհատկացնել 200,0 հազ. դրամ:

2.Թույլատրել  գնումները  կատարել  Հայաստանի  Հանրապետության  «Գնումներիմասին»    օրենքիհամաձայն:

3. Սույնորոշումնուժիմեջէմտնումպաշտոնականհրապարակմանօրվանհաջորդողտասներորդօրը:

 

   


ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                       
ՀԱԿՈԲ ՇԱՀԳԱԼԴՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ԳԱՅԱՆԵ ԱՖՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Չարենցավան, Կ.Դեմիրճյանի անվ. հրապարակ 1
(226) 43434
charentsavan.kotayk@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10029246@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner