Այսօր: Չորեքշաբթի, 4 Հոկտեմբերի 2023թ.
Չարենցավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 33
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշում N 63-Ն
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ Չարենցավան ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնք
ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, (226) 43434, municipalityofcharentsavan@gmail.com

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

19 նոյեմբերի 2019 թվականի N 63-Ն

ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի ԹԻՎ 87-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության Բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասի դրույթներով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»օրենքի34-րդ հոդվածով՝

1. Չարենցավան համայնքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Չարենցավան համայնքի 2019 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 87-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) Հաստատվածբյուջեիվարչականմասի` 

ա. 7422 «Վարչականգանձումներ»-ի՝

աաՀամայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ» հոդվածի «75134,9» թիվը փոխարինել «66477,5» թվով,

աբՏեղականվճարներ»-իհամայնքայինենթակայությանմանկապարտեզների հոդվածի՝ «65650,0» թիվը փոխարինել «60036,0» թվով,

ագ. «Տեղականվճարներ»-իհամայնքայինենթակայությանարտադպրոցականկրթությանհիմնարկներ  հոդվածի՝ «36900,0» թիվը փոխարինել «34774,0» թվով,

ադ. «Տեղականվճարներ»-իջրմուղկոյուղուհամար հոդվածի՝ «5000,0» թիվը փոխարինել «4600,0» թվով,

աե. «Տեղականվճարներ»-իտեղականինքնակառավարմանմարմիններիծառայություններիհամար հոդվածի՝ «700,0» թիվը փոխարինել «413,0» թվով,

2) Համայնքիբյուջեիծախսերիվարչականմասումկատարելհետևյալփոփոխությունները.

ա.0911 «Նախադպրոցականկրթություն» - ի 4511 «Սուբսիդիաներոչֆինանսականպետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկհաշվի «291925,0» թիվը փոխարինել «291225.0» թվով՝

աա.  Չարենցավան քաղաքի «Զանգակ» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «26154.0» թիվը փոխարինել «26654.0» թվով,

աբ.   Չարենցավան քաղաքի ԱնդրանիկԳրիգորյանիանվան «Ծիծեռնակ» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «66404.0» թիվը փոխարինել «68304.0» թվով,

ագ.  Չարենցավան քաղաքի «Հեքիաթ» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «33818.0» թիվը փոխարինել «32818.0» թվով,

ադ.  Չարենցավան քաղաքի «Լուսաբաց» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «31960.0» թիվը փոխարինել «27760.0» թվով,

աե.Չարենցավան քաղաքի «Հրաշք» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «69930.0» թիվը փոխարինել «71400.0» թվով,

ազ.Չարենցավան համայնքի «Ալափարսգյուղիմանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «20787.0» թիվը փոխարինել «21227.0» թվով,

աէ.Չարենցավան համայնքի «Արզականգյուղիմանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «19907.0» թիվը փոխարինել «20097.0» թվով,

բ. 0951 «Արտադպրոցականկրթություն» - ի 4511 «Սուբսիդիաներոչֆինանսականպետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկհաշվի «229372.8» թիվը փոխարինել «224202,8» թվով, 

բա. Չարենցավան քաղաքի «Մանկապատանեականստեղծագործությանկենտրոն» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «13676,0» թիվը փոխարինել «14376.0» թվով,

բբ.Չարենցավան քաղաքի «Ա. Մանուկյանի անվան մանկապատանեական մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «60020,8» թիվը փոխարինել «49220,8» թվով,

բգ. Չարենցավան քաղաքի «Ա. Խաչատրյանի անվան մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «71637.0» թիվը փոխարինել «73217.0» թվով,

բդ.Չարենցավան քաղաքի «Գառզուի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «70624.0» թիվը փոխարինել «73424.0» թվով,

բե.Չարենցավան համայնքի «Արզական գյուղի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «13415.0» թիվը փոխարինել «13965.0» թվով

գ. 0161 Չարենցավան համայնքի «Մշակույթ» ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «73040,0» թիվը փոխարինել «72840,0» թվով,

դ. 0511 Չարենցավան համայնքի «Մաքուր Չարենցավան» ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «103571,0» թիվը փոխարինել «95571,0» թվով,

ե.  0821 Չարենցավան համայնքի «Քաղաքային գրադարան» ՀՈԱԿ - ի 4511 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (hամայնքային) կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «19347,0» թիվը փոխարինել «18647,0» թվով,

զ. 06-1-1 «Բնակարանային շինարարություն»       - ի 4521 «Սուբսիդիաներ ոչ պետական (ոչ hամայնքային) ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին» սինթետիկ հաշվի «8386,2» թիվը փոխարինել«6386.2»թվով,

է. 0133 ՔԿԱԳ պատվիրակված լիազորությունների՝

էա. 4111 «Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» սինթետիկհաշվի «4899,75» թիվը փոխարինել «5048.116» թվով,

էբ. 4212 «Էներգետիկծառայություններ»  սինթետիկ հաշվի «150.0» թիվը փոխարինել «90,0» թվով,

էգ. 4213 «Կոմունալծառայություններ»  սինթետիկ հաշվի «25.0» թիվը փոխարինել «0» թվով,

էդ. 4214 «Կապիծառայություններ»  սինթետիկ հաշվի «206,4» թիվը փոխարինել «128,634» թվով,

ը. 0111 «Չարենցավանիհամայնքապետարանիպահպանմանծախսեր» -ի՝

ըա.  4111 «Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ»  սինթետիկ հաշվի «174902.0» թիվը փոխարինել «173702.0» թվով,

ըբ. 4112 «Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ»  սինթետիկ հաշվի «5100.0» թիվը փոխարինել «6300.0» թվով,

 

ըգ. 4212 «Էներգետիկ ծառայություններ»  սինթետիկ հաշվի «17425.0» թիվը փոխարինել «19125,0» թվով,

թ.    0824 «Այլ մշակութային կազմակերպություններ» - ի 4239 «Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայություններ» սինթետիկ հաշվի «5000,0» թիվը փոխարինել «2800,0» թվով,

ժ.0981 «Կրթություն /այլ դասերին չպատկանող/»-ի`

ժա. 4823 «Պարտադիր վճարներ» սինթետիկ հաշվի «500.0» թիվը փոխարինել «250.0» թվով,

ժբ. 4241 «Մասնագիտական ծառայություններ» սինթետիկ հաշվին հատկացնել «250.0» հազ.դրամ,

 

Ի.0421  «Գյուղատնտեսություն»-ի 4657 «Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ» սինթետիկ հաշվին հատկացնել 200,0 հազ. դրամ:

2. Թույլատրել  գնումները  կատարել  Հայաստանի  Հանրապետության  «Գնումների մասին»    օրենքի համաձայն:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 


Կողմ -8

ԲԱԲԱՅԱՆ ՆԱՐԵԿ

ԲԱԲԱՅԱՆ ՎԱԼԵՐԻ

ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԱՆԱՏՈԼԻ

ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՄԵԼԻՔ

ԽԼՂԱԹՅԱՆ ԱՐՍԵՆ

ՍԱՀԱԿՅԱՆ ԵՐԵՄ

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ

Դեմ -1

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՆՈՐԻԿ

Ձեռնպահ -0


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                                      
ՀԱԿՈԲ ՇԱՀԳԱԼԴՅԱՆ


Կից փաստաթղթեր՝
Կարգավիճակ՝
Կարգավիճակի հիմք՝
Փակ փաստաթուղթ՝Հրապարակման ենթակա է
Որոշման նախագիծը՝
Նիստ



ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Չարենցավան, Կ.Դեմիրճյանի անվ. հրապարակ 1
(226) 43434
municipalityofcharentsavan@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10029246@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)



© 2008 - 2023 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 208
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner